mac- ja windos-alustan kääntäjä obs-studio

Mac Windos Platform Compiler Obs Studio1. Valmistelut

  • Asenna cmake-gui
  • Latauksesta riippuvainen
    • vs2017 riippuvainen https://obsproject.com/downloads/dependencies2017.zip
    • Lataa QT http://download.qt.io/archive/qt/5.11/5.11.1/qt-opensource-windows-x86-5.11.1.exe
    • Lataa koodi git clone --recursive https://github.com/obsproject/obs-studio.git // - recursive dependencies will download

2. Projektin luominen

  • Määritys cmake, lisää Lisää merkintä 1. Add DepsPath download path dependent vs2017 2. Add QTDIR path to msvc2017_64 3. Configure the project can generate, and then specify the directory to open the sln file can be compiled.
  • Projekti on asetettu aloittamaan ALL_BUILD voi suorittaa yhden vaiheen virheenkorjauksen, älä aseta obs-projektia, mikä ei johtaisi yksivaiheiseen virheenkorjaukseen.