ADB: llä on käytössä portti 5037 (Windows)

Adb Has Port 5037 OccupiedJoskus saatat saada seuraavan virheen laitetta yhdistettäessä:

* daemon not running. starting it now on port 5037 * * daemon started successfully * ** daemon still not running error: cannot connect to daemon

Tarkistetaan tavallisesti 5037-portin käyttö:netstat -ano |findstr '5037' TCP 127.0.0.1:58386 127.0.0.1:5037 SYN_SENT 3396

.Tarkista miehitetyn portin sovellus, yritä poistaa sovellus kokonaan tai tappaa prosessiEsimerkkinä tilanteestani, miehitetyn porttini numero muuttuu, joten yllä oleva menetelmä ei pysty ratkaisemaan porttinumeron miehityksen ongelmaa.

Tietokoneessani sdk: n adb.exe-versiot ja yön jumalisimulaattorin adb.exe-tiedostot ovat epäjohdonmukaisia, mikä aiheuttaa vanhan portin käyttämisen.Täällä voimme korvata adb.exe: n yön jumalisimulaattorissa.

Avaa alustatyökalujen polku sdk-kansion alla ja kopioi adb.exe
kuva

kuva
Käynnistä yöjimulaattori ja cmd-ikkuna uudelleen, kaikki on tehty.